Vietnamese Welcome for Website

Chào mừng các bạn đến với buổi hội thảo dành cho gia đình bệnh nhân bệnh Tăng sản thượng thận bẩm sinh, một chương trình giáo dục được phát triển dành cho các gia đình bệnh nhân bệnh Tăng sản thượng thận bẩm sinh. Chương trình giáo dục này đã được phát triển để cung cấp cho các gia đình những thông tin cần thiết để biết được chẩn đoán và kiểm soát các bệnh nhân bị bệnh Tăng sản thượng thận bẩm sinh. Chương trình được trình bày trong 5 phần

Toàn bộ chương trình kéo dài khoảng 1 giờ rưỡi. Bạn có thể chọn xem bất kỳ phần nào trong 5 phần bằng cách nhấn vào số hiệu của phần đó từ menu chính.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những thông tin được trình bày trong chương trình này, xin vui lòng thảo luận với chuyên gia y tế của bạn.