CAHKAQ: Vietnamese Translation

BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC Tăng sẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH

Bảng câu hỏi này là riêng tư. Xin vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách trả lời hết tất cả các câu hỏi dưới đây.

This questionnaire is confidential. Please assist us by answering all the questions below.

[box style=”1 or 2″]Chỉ hoàn thành phần này nếu bạn chăm sóc cho trẻ bị Tăng sản Thượng thận Bẩm sinhOnly complete this section if you care for a child with CAH Tên bạn: _____________________________Quan hệ với trẻ:______________________

Tên trẻ: ______________________________Ngày tháng năm sinh của trẻ: ___/___ /___

Giới tính của trẻ : nam/nữ (vui lòng khoanh tròn)

Ngày tháng năm của ngày hôm nay:________________

 

 

1) Trẻ được chẩn đoán Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh vào năm nào? ______________

2) Trẻ dùng những loại thuốc nào mỗi ngày?___________________________________

___________________________________

___________________________________

3) Trẻ bị Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh thể nào? ¨ Cổ điển (mất muối)

¨ Không cổ điển (không mất muối)

¨ Không biết

 

[/box]

HAY/or

[box style=”1 or 2″]Chỉ hoàn thành phần này nếu bạn bị Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh[/box]

Only complete this section if YOU have CAH

 

Tên bạn:_____________________________ Ngày tháng năm sinh của bạn: ___/___/___

Giới tính : nam/nữ (vui lòng khoanh tròn)

Ngày tháng năm của ngày hôm nay: _______________

 

 

1) Bạn bao nhiêu tuổi khi biết mình bị Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh? ____________

2) Bạn dùng những loại thuốc nào mỗi ngày cho Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh ?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

3) Bạn bị Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh thể nào? ¨ Cổ điển (mất muối)

¨ Không cổ điển (không mất muối)

¨ Không biết

 

 

[box style=”1 or 2″]Developed by: [/box]

Irene Mitchelhill1, RN, RMN; BHSc (Nursing); Jennie King2,3 RN, BA(Hons); Murray Fisher2, RN, BHSc (Nursing), MHPEd; 1Endocrine Dept, Sydney Children’s Hospital, Randwick. NSW 2031; 2Faculty of Nursing & Midwifery, University of Sydney, NSW 2006; Nursing & Midwifery Directorate, Northern Sydney Central Coast Health, NSW 2250. © 2007

Reference: King, J., Mitchelhill, I., Fisher., M. (2008). “Development of a congenital adrenal hyperplasia knowledge assessment questionnaire

(CAHKAQ). Journal of Clinical Nursing,17(3): 1689-1696.

KIỂM TRA KIẾN THỨC CỦA BẠN VỀ TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH

Với mỗi câu hỏi, chỉ khoanh tròn một câu trả lời duy nhất.

 1. Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh là một tình trạng của :
  1. tuyến yên
  2. tuyến thượng thận
  3. buồng trứng hay tinh hoàn
  4. không biết

 

 1. Trong Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh cơ thể tạo ra:
  1. quá nhiều cortisol và quá nhiều androgen
  2. quá ít cortisol và không đủ androgen
  3. quá ít cortisol và quá nhiều androgen
  4. không biết

 

 1. Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh bị gây ra bởi:
  1. một virút
  2. một gen bị lỗi
  3. một yếu tố môi trường có hại
  4. không biết

 

 1. Khả năng Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh sẽ xuất hiện lại trong một gia đình là:
  1. một phần tư cho mỗi lần mang thai
  2. với mỗi lần mang thai
  3. không bao giờ
  4. không biết

 

 1. Để mắc Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh đứa bé cần thừa hưởng gen từ:
  1. cả bố và mẹ
  2. chỉ từ mẹ
  3. chỉ từ bố
  4. không biết

 

 1. Cortisol là:
  1. một vitamin thiết yếu
  2. cần thiết cho hạ lượng đường trong máu
  3. một hoóc-môn cần thiết cho sự sống
  4. không biết

 

 1. Quá nhiều androgen có thể:
  1. làm chậm tăng trưởng
  2. gây ra tăng trưởng nhanh chóng và dậy thì sớm
  3. làm chậm phát triển dậy thì
  4. không biết

 

 1. Fludrocortisone (Florinef) giúp điều hòa :
  1. cân bằng muối
  2. mức độ đường huyết
  3. tăng trưởng
  4. không biết

 

 1. Lý do chính để điều trị Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh là:
  1. thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bình thường
  2. ngăn ngừa cơn khủng hoảng thượng thận
  3. cả a và b
  4. không biết

 

 1. Điều trị Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh thì cần:
  1. cho đến khi bạn hết tăng trưởng
  2. cho đến tuổi trưởng thành
  3. suốt đời
  4. không biết

 

 1. Trong cơn Khủng hoảng Thượng Thận bệnh nhân cần khẩn trương:
  1. uống Paracetamol (Panadol)
  2. uống muối, đường và nghỉ ngơi
  3. chích hydrocortisone và truyền dịch
  4. không biết

KIỂM TRA KIẾN THỨC CỦA BẠN VỀ TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH

 

 1. Không uống hydrocortisone gây ra:
  1. hạ đường huyết và huyết áp
  2. thiếu năng lượng và buồn ngủ
  3. cả a và b
  4. không biết

 

 1. Điều trị Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh thể mất muối thường bao gồm:
  1. thuốc viên hydrocortisone (Hysone) và fludrocortisone (Florinef)
  2. chỉ thuốc viên hydrocortisone (Hysone)
  3. chỉ thuốc viên fludrocortisone (Florinef)
  4. không biết

 

 1. Nếu bệnh nhân Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh quên uống thuốc họ nên:
  1. uống thuốc ngay lập tức
  2. gấp đôi liều thuốc ở lần uống tiếp theo
  3. không làm gì và uống liều thuốc thông thường ở lần uống tiếp theo
  4. không biết

 

 1. Nếu bệnh nhân Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh bị ốm với sốt cao, bạn nên:
  1. cho họ nằm nghỉ đến khi cảm thấy khỏe hơn
  2. cho uống thêm muối và đường và liên hệ với bác sĩ
  3. cho uống thêm hydrocortisone và liên hệ bác sĩ
  4. không biết

 

 1. Nếu bệnh nhân Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh bị cảm nhẹ nhưng vẫn khỏe, bạn nên:
  1. tăng liều thuốc hydrocortisone
  2. giảm liều thuốc hydrocortisone
  3. theo dõi nhiệt độ và theo dõi sát bệnh nhân
  4. không biết

 

 1. Nếu bệnh nhân Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh bị tái và cực kỳ buồn ngủ, họ cần được cho :
  1. thêm một liều thuốc uống hydrocortisone
  2. chích một liều thuốc hydrocortiosone và đưa đi bệnh viện
  3. uống nước muối đường
  4. không biết

 

 1. Bệnh nhân Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh bị ói và tiêu chảy kéo dài cần:
  1. uống lại liều thuốc hydrocortisone
  2. chích thuốc hydrocortisone và đi bệnh viện
  3. uống nước muối đường
  4. không biết

 

 1. Bệnh nhân Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh có nguy cơ bị Khủng hoảng Thượng thận khi họ:
  1. chơi thể thao
  2. bị gây mê toàn thân
  3. thi cử
  4. không biết

 

 1. Thuốc hydrocortisone nên được chích :
  1. vào tĩnh mạch ở tay
  2. vào cơ cánh tay hay chân
  3. dưới da vùng cánh tay hay chân
  4. không biết

 

 1. Theo dõi y tế được khuyến cáo chung cho trẻ em và trẻ vị thành niên:
  1. một lần trong một năm
  2. hai lần trong một năm
  3. nhiều hơn hai lần trong một năm
  4. không biết

 

 1. Lý do chính để mang vòng tay hay vòng cổ có cảnh báo y tế là bởi vì :
  1. cung cấp tên và địa chỉ của bạn
  2. nói rõ chẩn đoán và điều trị khẩn cấp
  3. cho biết thân nhân của bạn
  4. không biết